جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

موضوع:بررسی و مقایسه طنز در گلستان سعدی و رساله دلگشای عبید زاکانی بنا بر رویکرد معنا شناسی گفتمان

استاد راهنما:دکتر قهرمان شیری

دانشجو:نوشین بهرامی پور

تاریخ برگزاری:1396/12/09 ساعت 14

مکان برگزاری:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی