جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:تبیین نقش ابعاد گفتمان داستانی در فرآیند تولید معنا

دانشجو: احمد جمال امیدی

استاد راهنما:دکتر فرامرز میرزایی

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه 1397/04/09 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی