جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:ارزشیابی طرح تعالی مدیریت مدارس دوره دوم متوسطه استان های غرب کشور بر اساس مدل سیپ

دانشجو: شوبو عبدالملکی

استاد راهنما:دکتر فخرالسادات نصیری

تاریخ و ساعت دفاع: یکشنبه 1397/06/18 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی