جلسه دفاع از رساله دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

دانشكده علوم انساني - شرح خبر

عنوان رساله:مفهوم سازی های استعاری گزاره های اخلاقی در زبان قرآن

دانشجو: مدینه کریمی

استاد راهنما:دکتر مرتضی قائمی

تاریخ و ساعت دفاع: دوشنبه 1397/07/09

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی