جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

دانشكده علوم انساني - شرح خبر

عنوان رساله:تکوین ساخت های شرطی در زبان فارسی نو

دانشجو: سیده عاطفه بقایی

استاد راهنما:دکتر مهرداد نغزگوی کهن

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه 1397/07/10 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی