جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:تحلیل مبانی فقه الحدیثی و رجالی محدث جزائری

دانشجو: شیر محمد علی پور

استاد راهنما:دکتر حسینعلی ترکمانی

تاریخ و ساعت دفاع: پنج شنبه 1397/07/05

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی