جلسه دفاع از رساله دکتری

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:چالش های مربوط به اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی

دانشجو: سید رضا رفیعی

استاد راهنما:دکتر حسن سواری

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه 1397/07/07

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی