جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:نظریه بطلان در  دادرسی مدنی

دانشجو: مهدی حمزه هویدا

استاد راهنما:دکتر محمد مولودی

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه 1397/07/10 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی