جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:صوره الآخر الایرانی فی الشعر العربی

دانشجو: جعفر جعفر زاده

استاد راهنما:دکتر زهرا افضلی

تاریخ و ساعت دفاع: دوشنبه 1397/07/09 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی