جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:بررسی رابطه رهبری،فضیلت گرا با عملکرد سازمانی

دانشجو: اصغر اسکندری

استاد راهنما:دکتر سیروس قنبری 

تاریخ و ساعت دفاع: دوشنبه 1397/08/23 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی