جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:بررسی تطبیقی توزیع خسارت درمسئولیت مدنی در نظام های حقوقی ایران و کامن لو (با تاکید بر نظام حقوقی کشورهای آمریکا و انگلیس) 

دانشجو:  نگین غلامی

استاد راهنما:دکتر  محمد مولودی

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه  15/10/97 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی