جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:بررسی قصه های منظوم برجسته ترین شاعران کودک معاصر از منظر شکل و محتوا (افسانه شعبان نژاد، اسد الله شعبانی ، ناصر کشاورز)

دانشجو:   مصطفی رضایی دیل

استاد راهنما:دکتر   نجمه نظری

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه  15/10/97 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی