جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله:تحلیل و بررسی کشف و شهود عرفانی در غزلیات شمس با تکیه بر مولفه های سوررئالیسم

دانشجو: مجتبی صوفی

استاد راهنما:دکتر علی محمدی

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه  18/10/97 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی