جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله: نگاه به منجی در ادوار پنج‌گانه‌ی شعر فارسی

دانشجو:  جمیله زارعی

استاد راهنما:دکتر نجمه نظری

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه  25/10/97 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی