جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله: بررسی وضعیت همخوانی برنامه های درسی ایده آل

دانشجو: حسین حسنی

استاد راهنما:دکتر یحیی معروفی

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه  25/10/97 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی