جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله: روایت شناسی بوستان سعدی

دانشجو:  شهاب حسینی

استاد راهنما:دکتر مهدی شریفیان

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه  25/10/97 ساعت 10

مکان:سالن  شورا