جلسه نقد فیلم

جلسه نقد فیلم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه نقد فیلم

به همت انجمن علمی گروه آموزشی مترجمی زبان برنامه نقد فیلم برگزار میشود، اطلاعات بیشتر در فایل پیوست موجود می باشد.