درباره گروه زبان و ادبیات عرب

درباره گروه زبان و ادبیات عرب


درباره گروه

 

گروه زبان و ادبیات عربی  دانشگاه بوعلی سینا در سال 1375 تاسیس و در مهرماه همان سال با دو عضو هیات علمی و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد این گروه با دعوت و جذب اعضای هیات علمی پر توان و با نشاط  روند تکاملی و رشد کمی و کیفی خود را ادامه داده و هم اکنون یکی از گروه های مهم و مطرح کشور در رشته زبان و ادبیات عربی محسوب می شود که در زمینه آموزش و پژوهش کارنامه درخشانی از خود ارائه نموده است . گروه با تکمیل اعضای هیات علمی و تجهیز کتابخانه به کتب علمی تخصصی و تهیه انواع لوح های فشرده آموزشی زمینه پذیرش دانشجو در گرایش های مختلف کارشناسی ارشد را فراهم کرده است. به طوری که در سال 1383 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات عربی و در سال 1388 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گرایش مزبور نموده است. همچنین در سال 1390 به منظور آشنایی علاقه مندان به شیوه های علمی ترجمه و بسط و تعامل علمی و فرهنگی و اقتصادی با کشورهای عربی گرایش مترجمی زبان عربی را  در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی کرده است.