درخواست ایمیل دانشگاهی برای سفارش یا ارسال مقالات

درخواست ایمیل دانشگاهی برای سفارش یا ارسال مقالات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی برای درخواست ایمیل دانشگاهی به مرکز کامپیوتر دانشکده مراجعه نمایند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی باید برای درخواست ساخت ایمیل دانشگاهی به مرکز کامپیوتر دانشکده (آقای محمدی فیض)مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که متقاضیان پس از تکمیل فرم درخواست ایمیل دانشگاهی و فعالسازی آن به وسیله مسؤول مرکز کامپیوتر دانشکده می توانند ار آن به بعد مقالات مورد نظر خود از سایت های علمی را از طریق این ایمیل سفارش دهند.