دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا به کار خود پایان داد

دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا به کار خود پایان داد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا به کار خود پایان داد

به همت گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا در 15 و 16 شهریور سال جاری در دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید. در طی این همایش پژوهشگران رشتۀ زبانشناسی از دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور دست آوردهای مرتبط علمی خود را در قالب 24 مقاله ارائه نمودند. علاوه بر این، 9 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه گردید.

همزمان با این همایش، دانشگاه بوعلی سینا میزبان هفتمین مدرسه تابستانی انجمن زبان شناسی ایران بود. در این همایش، همچنین به همت انجمن زبانشناسی ایران، شش کارگاه تخصصی در موضوعات مختلف زبانشناختی برگزار گردید. این دو رویداد، در مراسم اختتامیه همایش و با رونمایی از جشن نامۀ دکتر محمّد دبیرمقدم، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و چهره ماندگار برگزیده در سال 1389 پایان یافت. در این مراسم، شاگردان استاد دکتر دبیرمقدم و نویسندگان جشن نامه که هر کدام در مقام هیأت علمی در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تحقیق و تدریس هستند، دلنوشته هایی را در بزرگداشت و تجلیل از ایشان ایراد نمودند. این مراسم با سخنرانی دکتر محمد دبیرمقدم و تجلیل از مقام شامخ این دانشمند نام آشنای زبانشناسی و آموزش زبان فارسی خاتمه یافت.