ریاست دانشکده

 

            

 

    رئیس دانشکده علوم انسانی

      دکتر محمدرضا یوسف زاده چوسری
      تحصیلات:  دکتری تخصصی 
      مرتبه علمی:  دانشیار علوم تربیتی
      ایمیل:  fuman47@gmail.com
      تلفن:  38292530 - 81 / فکس: 38292570-81
      تلفن داخلی:  316
      آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی