شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی

شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی

به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند از تاریخ 1397/07/09 ثبت و ارسال مدارک پژوهشی جدید از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود.  بدیهی است مدارکی که دریافت خواهد شد مربوط به سالهای 97 (2018 )و مدارک جامانده 96 ( 2017 )میباشد،این مدارک صرفاً جهت گرنت و ترفیع سال آینده محاسبه خواهند شد.

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه