فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی موفق به کسب ضریب تأثیر (IF) شد

فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی موفق به کسب ضریب تأثیر (IF) شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی به استناد نهمین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) ضریب تأثیر (IF) دریافت نمود

بر اساس نهمین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی در میان فصلنامه های علمی – پژوهشی دانشگاه موفق به دریافت ضریب تأثیر (IF.029) گردید. 
شایان ذکر است که دکتر محمد جواد هراتی تصدی امور این نشریه را بر عهده دارد
.
مدیریت دانشکده علوم انسانی این موفقیت علمی – پژوهشی را به جامعه دانشگاهی و مسئول این نشریه تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان می نماید.