قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی

به اطلاع می رساند فرم های جدید و به روزشده امور مربوط به تصویب پایان نامه،گزارش پیشرفت تحصیلی سه ماهه،دفاع از پایان نامه/رساله،فرم تمدید سنوات،صورتجلسه پیش دفاع دکتری و... در قسمت تحصیلات تکمیلی سایت اینترنتی دانشکده بارگذاری گردیده است و دانشجویان عزیز می توانند بدون مراجعه حضوری به کارشناسان نسبت به اخذ فرم های مذبور اقدام نمایند.