لیست زمانبندی ارائه سخنرانی اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

لیست زمانبندی ارائه سخنرانی اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

لیست زمانبندی ارائه سخنرانی اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

قابل توجه دانشگاهیان عزیز لیست زمانبندی ارائه سخنرانی اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش در سایت دانشکده جهت آگاهی از آن و شرکت در جلسات سخنرانی در لینک زیر موجود می باشد.