معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


 

             

  معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی

   دکتر سید مهدی مسبوق
   تحصیلات:  دکتری تخصصی 
   مرتبه علمی:  استاد زبان و ادبیات عربی
   ایمیل:  smm.basu@yahoo.com
   تلفن:  38292590-81
   تلفن داخلی:  249
   آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی