معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

            

  معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

     دکتر محمد احمدی صفا
     تحصیلات:   دکتری تخصصی 
     مرتبه علمی:  دانشیار زبان انگلیسی
     ایمیل:  ahmadisafa@basu.ac.ir
     تلفن:   38292620-81
     تلفن داخلی:  259
     آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی