پرینت کارت ورود به جلسه و تاییدیه انتخاب واحد در مرکز کامپیوتر انجام نمی گیرد

پرینت کارت ورود به جلسه و تاییدیه انتخاب واحد در مرکز کامپیوتر انجام نمی گیرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که پرینت کارت ورود به جلسه امتحان و تاییدیه انتخاب واحد در مرکز کامپیوتردانشکده انجام نمی گیرد.

به اطلاع دانشجویان گرامی در تمام مقاطع تحصیلی می رسانیم که پرینت کارت ورود به جلسه امتحان و تأییدیه انتخاب واحد در مجموع سایت های کامپیوتر دانشکده انجام نمی گیرد. 
                                   *لطفا مراجعه نفرمایید*

                                                            باتشکر 
                                            مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده