پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی و گروه ها در سال 1397

پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی و گروه ها در سال 1397


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی و گروه ها در سال 1397

اسامی پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی و گروه های مربوطه بر اساس عملکرد پژوهشی اساتید منتشر گردید.

فایل پیوست که اسامی اعضاء در آن موجود می باشد در سایت قرار گرفته است.