کاهش فعالیت های اداری دانشگاه در مرداد ماه 1393

کاهش فعالیت های اداری دانشگاه در مرداد ماه 1393


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بخشنامه کاهش فعالیت های اداری دانشگاه در مرداد ماه 1393 بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ابلاغ شد.

بر اساس تبصره 2 ماده 27 ، و همچنین تبصره 1 ماده 55 آیین نامه استخدامی اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و با توجه به لزوم اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی بویژه ضرورت صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی بدینوسیله طرح ذیل جهت مرداد ماه سال جاری ارائه می گردد: 1- ساعت کاری پرسنل در طی مرداد ماه 1393 از ساعت 7:30 الی 13:30 تعیین می گردد. 2- حضور پرسنل هر واحدبا هماهنگی و تعیین روسای دانشکده ها و سرپرستان واحدها به صورت1/3تعداد کارکنان هر واحد در طی سه دوره 10 روزه باشد. 3- در صورت اجرای بند فوق الذکر هر کارمند می تواند از 20 روز مرخصی استفاده نموده که 10 روز آن براساس مصوبه کمیسیون دائمی هیات امنا در مورخ 06/04/93 به صورت مرخصی استحقاقی احتساب و مابقی آن بصورت مرخصی تشویقی محسوب خواهد گردید. 4- کارکنان اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات و مزارع آموزشی تحقیقاتی دستجرد و عباس آباد طبق برنامه کاری بصورت 1/2به فعالیت خود ادامه خواهند داد که برای جبران عدم استفاده این پرسنل از مرخصی 15 روز ذخیره مرخصی استحقاقی برای ایشان اعمال می گردد. ضمنا" کارگاه ها و آزمایشگاه هایی که لزوم حضور تکنسین و مسئول مربوطه آن ها به دلیل استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سوی روسای دانشکده ها تعیین می گردد و با ارائه دلایل توجیهی عدم حضور ایشان سبب اخلال در کار دانشجویان ارشد و دکتری می شود نیز مشمول مفاد این بند می گردد. 5- ساعات اداری دانشگاه از اول شهریور ماه به روال عادی یعنی 7:30 صبح تا 16 بعد از ظهر بر می گردد.