جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 12131    1396/10/24

عنوان:ارائه مدل برنامه درسی سیاسی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه ایران

استاد راهنما:دکتر محمد رضا یوسف زاده

دانشجو:مرتضی شاه مرادی

ساعت و تاریخ برگزاری:1396/10/27 ساعت 10

مکان:سالن جلسات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند