جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 12133    1396/10/24

عنوان:طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان

استاد راهنما:دکتر یحیی معروفی

دانشجو: داود میرزایی فر

ساعت و تاریخ دفاع:1396/10/27 ساعت 14

مکان: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند