جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 12222    1396/11/08

عنوان:التناوب ظاهره اسلوبیه فی القرآن الکریم

دانشجو:جواد محمد زاده

استاد راهنما:صلاح الدین عبدی

تاریخ و ساعت برگزاری:1396/11/10 ساعت 14

مکان برگزاری:سالن جلسات دانشکده 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند