جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 12281    1396/11/15

عنوان:طراحی و اجرا و ارزیابی یک دوره رشد حرفه ای جهت معلمان زبان انگلیسی

دانشجو:مهدی دوستی

استاد راهنما:دکتر حسن سودمند افشار

زمان :چهار شنبه 1396/11/25 ساعت 10 صبح

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند