جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17825    1397/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17824    1397/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17823    1397/10/24
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17811    1397/10/22
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 17805    1397/10/18
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17756    1397/10/10
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17755    1397/10/10
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17754    1397/10/10
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 17745    1397/10/08
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 17621    1397/09/13
پوستر هفته پژوهش 1397
کد خبر: 17591    1397/09/06

اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی

 
کد خبر: 15818    1397/03/12

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که در شرف دفاع از پایان نامه خویش می باشند،میرساند تا تاریخ 97/3/22 جهت اخذ تاریخ دفاع در خرداد/تیر و نیز شهریور ماه آتی به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمائید،در صورت عدم مراجعه مسئولیت عواقب بعدی بر عهده دانشجو خواهد بود. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند