جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16310    1397/07/03

دانشكده علوم انساني - شرح خبر

عنوان رساله:تکوین ساخت های شرطی در زبان فارسی نو

دانشجو: سیده عاطفه بقایی

استاد راهنما:دکتر مهرداد نغزگوی کهن

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه 1397/07/10 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند