جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16316    1397/07/03

عنوان رساله:تحلیل مبانی فقه الحدیثی و رجالی محدث جزائری

دانشجو: شیر محمد علی پور

استاد راهنما:دکتر حسینعلی ترکمانی

تاریخ و ساعت دفاع: پنج شنبه 1397/07/05

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی



 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند