جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16321    1397/07/03

عنوان رساله:چالش های مربوط به اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی

دانشجو: سید رضا رفیعی

استاد راهنما:دکتر حسن سواری

تاریخ و ساعت دفاع: شنبه 1397/07/07

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند