جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16330    1397/07/04

عنوان رساله:نظریه بطلان در  دادرسی مدنی

دانشجو: مهدی حمزه هویدا

استاد راهنما:دکتر محمد مولودی

تاریخ و ساعت دفاع: سه شنبه 1397/07/10 ساعت 14

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند