جلسه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 16346    1397/07/07

عنوان رساله:صوره الآخر الایرانی فی الشعر العربی

دانشجو: جعفر جعفر زاده

استاد راهنما:دکتر زهرا افضلی

تاریخ و ساعت دفاع: دوشنبه 1397/07/09 ساعت 10

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند