اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6511    1395/12/10

جلسه دفاع از رساله دکتری

رشته حقوق خصوصی

دانشجو:بیژن بیات

زمان برگزاری: روز چهارشنبه 11/12/1395 ساعت 16-14

مکان برگزاری:دانشکده علوم انسانی ،سالن جلسات 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند