اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6529    1395/12/14

جلسه دفاع از رساله دکتری

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشجو: نبی سبحانی

استاد راهنما : دکتر احمد رضوانی منفرد

موضوع:  مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از حق

زمان :شنبه بیست و یکم اسفند ماه ساعت ده صبح

مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند