اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6828    1396/02/26

جلسه دفاع از رساله دکتری

رشته: علوم تربیتی

دانشجو: خلیل زندی

استاد راهنما : دکتر سیروس قنبری

موضوع:  طراحی الگوی تسهیل انتقال یادگیری به محیط کار در سازمان های دولتی استان کردستان

زمان :شنبه سی ام اردیبهشت  ماه ساعت ده صبح

مکان برگزاری: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند