کد خبر: 17537    1397/08/23
اطلاعیه برگزاری امتحان شفاهی و کتبی جامع دکتری آبان ماه 1397
اطلاعیه برگزاری امتحان شفاهی و کتبی جامع دکتری آبان ماه 1397
کد خبر: 17520    1397/08/20
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16395    1397/07/16
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد
کد خبر: 16373    1397/07/09
شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی
شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی
کد خبر: 16346    1397/07/07
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16330    1397/07/04
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16321    1397/07/03
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16316    1397/07/03
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16310    1397/07/03
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 16309    1397/07/03
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند