کد خبر: 10160    1396/04/25
انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی
انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 10066    1396/04/17
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو.......................
کد خبر: 10065    1396/04/17
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو..............
کد خبر: 9035    1396/04/11
برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397
برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397
کد خبر: 9031    1396/04/09
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........
کد خبر: 7864    1396/03/02
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........
کد خبر: 7863    1396/03/02
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو........
کد خبر: 6828    1396/02/26
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند........ 
کد خبر: 6805    1396/02/20
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 6804    1396/02/20
سخنرانی علمی دکتر غفرانی
برگزاری سخنرانی علمی دکتر علی غفرانی گروه معارف اسلامی
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند