کد خبر: 16004    1397/04/20
تسلیت به جناب آقای دکتر نادر فرهپور
انا لله و انا الیه راجعون
کد خبر: 15937    1397/04/06
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 15932    1397/04/05
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
کد خبر: 15931    1397/04/05
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 15877    1397/03/22
امتحانات - ده توصیه و یک سواال
امتحانات - ده توصیه و یک سواال
کد خبر: 15876    1397/03/22
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص شرایط ورود به محل برگزاری امتحانات
کد خبر: 15875    1397/03/22
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
کد خبر: 15856    1397/03/19
برنامه امتحانات ترم 962
برنامه امتحانات ترم 962
کد خبر: 15818    1397/03/12
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 15780    1397/03/02
برنامه مصاحبه آزمون دکتری 98-1397 دانشکده علوم انسانی
برنامه مصاحبه آزمون دکتری 98-1397 دانشکده علوم انسانی
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند