کد خبر: 15780    1397/03/02
برنامه مصاحبه آزمون دکتری 98-1397 دانشکده علوم انسانی
برنامه مصاحبه آزمون دکتری 98-1397 دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 15778    1397/03/02
مصاحبه آزمون دكتري 97
مصاحبه آزمون دكتري 97
کد خبر: 15714    1397/02/19
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
اطلاعیه ارزشیابی اساتید
کد خبر: 15634    1397/02/03
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
کد خبر: 15624    1397/02/02
برگزاری جلسه سخنرانی علمی
برگزاری جلسه سخنرانی علمی
کد خبر: 15621    1397/02/02
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
کد خبر: 15620    1397/02/02
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
کد خبر: 14578    1397/01/26
اطلاعیه فوری
اطلاعیه آزمون ججامع دکتری 1397
کد خبر: 12429    1396/12/02
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 12409    1396/12/02
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند