کد خبر: 10383    1396/06/22
اختتامیه همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
اختتامیه همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان
کد خبر: 10382    1396/06/22
دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا به کار خود پایان داد
دومین همایش ملی زبان شناسی نقش گرا به کار خود پایان داد
کد خبر: 10381    1396/06/22
اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری
اطلاعیه مهم انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی ارشد و دکتری
کد خبر: 10160    1396/04/25
انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی
انتصاب معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 10066    1396/04/17
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو.......................
کد خبر: 10065    1396/04/17
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری دانشجو..............
کد خبر: 9035    1396/04/11
برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397
برنامه دروس عمومس نیمسال اول 1396-1397
کد خبر: 9031    1396/04/09
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........
کد خبر: 7864    1396/03/02
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو.........
کد خبر: 7863    1396/03/02
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو........
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند