کد خبر: 6828    1396/02/26
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند........ 
کد خبر: 6805    1396/02/20
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید دانشکده علوم انسانی
کد خبر: 6804    1396/02/20
سخنرانی علمی دکتر غفرانی
برگزاری سخنرانی علمی دکتر علی غفرانی گروه معارف اسلامی
کد خبر: 6634    1396/01/23
جلسه سخنرانی پروفسورسیلویا لوراگی
جلسه سخنرانی پروفسورسیلویا لوراگی
کد خبر: 6578    1395/12/21
گزارش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده طی سال های 1393تا 1395
گزارش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده طی سال های 1393تا 1395
کد خبر: 6529    1395/12/14
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند........ 
کد خبر: 6519    1395/12/10
برنامه نهایی کلاسی نیمسال 3952
برنامه نهایی کلاسی نیمسال 3952 در سایت دانشکده.....
کد خبر: 6511    1395/12/10
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند ......
کد خبر: 6502    1395/12/09
کارگاه آموزش ویراستاری و درست نویسی
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش ویراستاری و درست نویسی توسط انجمن علمی
کد خبر: 6488    1395/12/07
پرداخت کمک هزینه پوستر هفته پزوهش
اطلاع  رسانی در خصوص  کمک هزینه چاپ پوستر هفته پژوهش سال 1395
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند