کد خبر: 11011    1396/09/28
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10949    1396/09/18
اسامی پژوهشگران برتر 1396
اسامی پژوهشگران برتر 1396
کد خبر: 10863    1396/08/30
سخنرانی هفته پژوهش 1396
  سخنرانی هفته پژوهش 1396
کد خبر: 10853    1396/08/29
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10851    1396/08/29
فرمت پوستر دانشجوئي در هفته پژوهش96
فرمت پوستر دانشجوئي در هفته پژوهش96
کد خبر: 10796    1396/08/21
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
کد خبر: 10795    1396/08/21
انتصاب مدیر گروه حقوق
انتصاب مدیر گروه حقوق
کد خبر: 10792    1396/08/21
انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
انتصاب مدیر گروه زبان و ادبیات عربی
کد خبر: 10787    1396/08/20
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
کد خبر: 10690    1396/08/06
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند