کد خبر: 6578    1395/12/21
گزارش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده طی سال های 1393تا 1395
گزارش عملکرد حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده طی سال های 1393تا 1395
کد خبر: 6529    1395/12/14
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند........ 
کد خبر: 6519    1395/12/10
برنامه نهایی کلاسی نیمسال 3952
برنامه نهایی کلاسی نیمسال 3952 در سایت دانشکده.....
کد خبر: 6511    1395/12/10
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند ......
کد خبر: 6502    1395/12/09
کارگاه آموزش ویراستاری و درست نویسی
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزش ویراستاری و درست نویسی توسط انجمن علمی
کد خبر: 6488    1395/12/07
پرداخت کمک هزینه پوستر هفته پزوهش
اطلاع  رسانی در خصوص  کمک هزینه چاپ پوستر هفته پژوهش سال 1395
کد خبر: 6410    1395/11/24
انتصاب مشاور امور رفاهی رئیس دانشگاه
انتصاب مشاور امور رفاهی رئیس دانشگاه
کد خبر: 6337    1395/11/16
فرم تمدید سنوات
فرم تمدید سنوات دانشجویان ارشد و دکتری
کد خبر: 6307    1395/11/13
برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی در خصوص چگونگی کار با وبسایت
کد خبر: 6305    1395/11/13
اطلاعیه دفاع از رساله دکتری
به اطلاع اعضاء هیات علمی،دانشجویان و کارکنان گرامی می رساند....
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند