درباره گروه

 

گروه زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1383 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر مقطع کارشناسی ارشد، این گروه از سال 1390 هر ساله مبادرت به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری زبانشناسی نموده است. از مهر سال 1396 اولین گروه دانشجویان در گرایش جدید آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان در این گروه مشغول به تحصیل شده اند. در حال حاضر این گروه دارای 5 عضو هیأت علمی رسمی با مرتبه استادی (1 نفر)، دانشیاری (2 نفر) و استادیاری (2 نفر) است.