بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی


 

            

   معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی

   دکتر مرتضی قائمی
   تحصیلات:  دکتری تخصصی
   مرتبه علمی:  استاد زبان و ادبیات عربی
   تلفن:  38292618 – 81
   تلفن داخلی:  203
   آدرس:  همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی